Priser


Pris pr. undervisningstime (20 minutter) er kr. 180,-. For øvrige familiemedlemmer i samme husstand gis det kr. 20,- i rabatt pr. undervisningstime. Dette gjelder også om samme personen er meldt på flere kurs. Sangtimene varer i 30 minutter og koster kr 220,-.

Betaling rent praktisk kan skje på èn av følgende måter:

1. Via bankterminal (kort) ved første undervisningstime (anbefales).

2. Faktura tilsendt per e-post noen uker etter semesterstart. Her påløper et fakturagebyr pålydene 45 kr.

Begge betalingsmetodene dekker hele gjeldene semester (ti undervisningstimer på høsten/elleve undervisningstimer om våren). I løpet av semesteret skal den enkelte lærer sørge for at ti/elleve leksjoner blir gitt. 

Elever som uteblir fra undervisning, må betale for timene de ikke møter opp på. Ved lærers sykdom er eleven derimot fritatt for betaling.

English:

The fee per lesson (20 minutes) is NOK 180. For other family members in the same household, a discount of NOK 20 per lesson is given. This is also the case if the person attends several lessons. Vocal lessons last for 30 minutes per lesson, and the fee is NOK 220.

Payment can be done in one of the following ways:

1. Credit/debit card at the first session of the semester (recommended)

2. Invoice by e-mail a few weeks after the semester has begun. This option contains an additional fee compared to alternative 1 equal to NOK 45.

Both payment methods covers the total expense for the given semester, that is ten lessons in the fall or eleven for the spring semester. Each instructor is responsible for giving ten or eleven lessons. 

Students who are absent from lessons or give up when the term has started, have to pay for the whole term. In the event of the teacher's sickness, however, the student is not required to pay.

 
copyright © 2004-2018 Jazzper Kulturskole | Alle rettigheter er reservert.
design: BigMan production | Drift