[ Norsk | English ]

Send gjerne en mail om du ønsker å bli kontaktet før oppstart av neste semester! Sendes til: post@jazzper.no

Hvor holder vi til?

Se kart. Sentralt på Stokka i Stavanger - i Stavanger Kristne Grunnskoles lokaliteter.  Adresse: Adj. Hauglandsgt 52, 4022 Stavanger.

Betingelser for opptak ved Jazzper Kulturskole:

Hvem kan søke?

Kulturskolens undervisningstilbud er åpne for alle, også voksne. Undervisningen tilpasses læreforutsetningene til den enkelte elev.

Påmelding

Påmelding skal skje skriftlig - se søknadsskjema. Hvert semester varer et halvt skoleår, september til desember og januar til mai. Søknadsfristene er 11. februar for det kommende semesteret. De som søker etter fristens utløp vil få tildelt undervisning dersom det er plasser igjen. Søknad sendes til Jazzper Kulturskole.

Opptak

Melding om opptak og undervisningstidspunkt blir gitt så snart som mulig etter at søknaden er behandlet. Søkere som ikke blir tildelt elevplass ved hovedopptak, settes på venteliste til det blir ledig plass. NB: Takker man ja til plassen man har fått tildelt, forplikter man seg samtidig til å betale for hele semesteret.

Undervisningstid

Det gis ukentlig undervisning på 20 minutter. 30 minutter for sangundervisning.

Skolerute

Kulturskolen har 10 ukers undervisningssemestre (11 på våren), og følger i hovedtrekk grunnskolens skolerute. Det vil si at det ikke undervises i perioder som høstferie, vinterferie etc.

Oppmøte/fravær

Eleven plikter å møte i rett tid til alle undervisningstimene.
Dersom eleven er forhindret fra å møte, skal det gis beskjed om dette på forhånd,
enten til læreren eller kulturskolens administrasjon. Dersom eleven er borte 3 ganger på rad uten beskjed, kan plassen gis til en annen elev. Det må allikevel betales for det påbegynte semesteret.

Betaling - se Priser


Bindingstid

Jazzper Kulturskole opererer med bindingstid. Det betyr at dersom man takker ja til plassen, plikter man samtidig å betale for hele semesteret, selv om eleven av ulike årsaker skulle slutte. Dette er fordi kulturskolen tar på seg økonomiske forpliktelser for elevene som ikke kan sies opp før etter avsluttet semester.

 
copyright © 2004-2018 Jazzper Kulturskole | Alle rettigheter er reservert.
design: BigMan production | Drift